Kiosken söker arendator

Näsets Badförening u.p.a (NBF) söker en serviceinriktad kioskarrendator inför sommaren 2020.
Är ni en entreprenör, gillar att träffa glada människor, är beredd att ta ansvar och ha ett varierat arbete under sommarsäsongen 2020? Då ska ni inte tveka att höra av er till oss. Under sommarsäsongen arrenderar vi ut kiosken och boningshuset med möjlighet att sälja glass, fika, godis, mat, fiskeutrustning eller vad man nu tror att badgästerna är intresserade av. Vår erfarenhet säger att arrendatorn bör kunna samla ett team över sommarperioden, där den ansvarige skall finnas på plats. Är man under 18 år vill vi även ha en ansvarig vuxen.

För mer info maila till styrelsen@mottvik.se

Facebook: https://m.facebook.com/kioskenimottvik/

Nytt år , Nya Tider

Hej alla NBF-medlemmar,

Nu har 2020 startat och med det även årets arbete med att göra vårt Möttvik ännu lite finare och trevligare.
Vi har nu fastställt några viktiga datum att notera i era kalendrar:

9 Maj – Kranbilen kommer för sjösättning av båtar. Alla båtar ska vara borta från gräsmattan inför städning dagen efter.
10 Maj – Föreningsstämma och städdag. Kl. 10.00

12 September – upptagning av båtar med kranbil
13 September – Höstmöte och städdag. kl. 10.00

Vi ser fram emot en kommande vår och sommar i ett soligt Möttvik !

Hälsningar
Styrelsen NBF

Inbjudan och kallelse till höstmöte i Näsets Badförening u.p.a.

Inbjudan och kallelse till höstmöte i Näsets Badförening u.p.a.
samt Städdag i Möttvik
, söndagen den 15 september i föreningslokalen

Höstmöte klockan 10.00,städning från cirka 11.00 och framåt.

Hej!

Varmt välkomna till Näsets Badförenings årliga höstmöte.Bifogat finner ni agendan.

Dagordning medlemsmöte;

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Valav två justeringsmän
 3. Justering av röstlängden
 4. Fråga om mötet är lagligt utlyst
 5. Övriga ärenden
  1. Midsommar
  2. Kiosken
  3. Badtrappan
  4. Status på restaurering av ytan, fd tennisplan
  5. Ev. frågor från medlemmar
 6. Mötet avslutas, städarbetet påbörjas

Välkomna söndag den 15 september kl. 10.00. Ta med redskap för städning av vårt fina Möttvik.

Kallelse till Årsmöte 12 maj kl 10.00

Hej!

Varmt välkomna till Näsets Badförenings 85:e ordinarie föreningsstämma.

Nedan finner ni agendan. Utöver våra stående punkter kommer det att tas upp ett antal frågor för beslut, bla om tennisbanan och båtplatser. Detaljerad dagordning har sänts via e-mail. Har du inte fått detta kolla din skräpkorg,

Dagordning enligt stadgar

 •      Val av ordförande av mötet
 •      Val av justeringsmän
 •      Justering av röstlängden
 •      Fråga om mötet är lagligt utlyst
 •      Fastställande av dagordning
  •     Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelser samt beslut om            ansvarsfrihet för styrelsen
 •     Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorn
 •    Beslut om disposition av tillgängligt resultat
 •    Val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning
 •   Val av revisor och suppleant
      Övriga ärenden

Stämman avslutas. Städdagen påbörjas

Välkomna söndag den 12 maj kl. 10.00. Ta med redskap för städning av vårt fina Möttvik.

Meddelande från Styrelsen.

Nytt år , Nya Tider

Hej alla NBF-medlemmar,

Nu har 2019 startat och med det även årets arbete med att göra vårt Möttvik ännu lite finare och trevligare.
Vi har nu fastställt några viktiga datum att notera i era kalendrar:

11 Maj – Kranbilen kommer för sjösättning av båtar. Alla båtar ska vara borta från gräsmattan inför städning dagen efter.
12 Maj – Föreningsstämma och städdag. Kl. 10.00

14 September – upptagning av båtar med kranbil
15 September – Höstmöte och städdag. kl. 10.00

Vi har nu en lång kö till båtplatser och har erfarit att många står i kön utan att vara säkra på om man ska köpa båt. Det gör det svårt för hamnkaptenen att hantera. Många tackar nej men vill ändå stå kvar i kön. För att minska på arbetsinsatsen och för att försäkra oss om att man är aktivt sökande till båtplats så kommer vi att inför en kö-avgift på 200 SEK per år. Den berör samtliga i kön, även de som lämnat båtplats men som står i kö för ett eventuellt återinträde.

Vi ser fram emot en kommande vår och sommar i ett soligt Möttvik !

Hälsningar
Styrelsen NBF

Höstnyheter från NBF

HJÄRTSTARTARE INFÖRSKAFFAD TILL BADFÖRENINGEN

Hej medlemmar i Näsets Badförening !

Vi vill bara meddela er att sedan i somras så har vi nu införskaffat en hjärtstartare utifall att någon skulle behöva det under badsäsongen.

Hjärtstartaren har lättförståeliga instruktioner. Den finns nu i bastun vid behov. En stor del av kostnaden donerades av en av våra medlemmar vilket vi är väldigt tacksamma för.

Det kan vara bra att veta om olyckan är framme.

Hälsningar
Styrelsen

BESTÄMMELSER FÖR SMÅBÅTSHAMNEN.

Nu kan du ladda hem bestämmelserna för småbåtshamnen. Finns under fliken Hamnen.

Hamnkaptenerna

Dataskyddsförordningen- GDPR

Dataskyddsförordningen- GDPR

Information till medlemmar i Näsets badförening i Möttvik:

 • Personuppgiftsansvarig är styrelsen (ordförande och kassör), de kontaktas genom mail.
 • De personuppgifter föreningen hanterar är medlemmens namn, adress, e-post och telefonnummer. I samband med ansökan om medlemskap godkänner medlemmen att föreningen sparar ovanstående personuppgifter.
 • Uppgifterna sparas till dess att medlemskapet avslutas. Efter utträde ur föreningen raderas medlemmens personuppgifter.
  Dock kommer uppgifter om inbetalningar och ekonomiska transaktioner att sparas i sju år i enlighet med bokföringslagen.
 • Anledningen till att föreningen behandlar personuppgifter är för att kunna ha en aktuell medlemsförteckning och kunna ta ut årsavgifter, kalla till möten, mm.
 • Förutom styrelsen är det inte aktuellt att sprida personuppgifterna till en tredje part, varpå det inte är nödvändigt att teckna något biträdesavtal.

Som medlem har man rätt att:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Skydd av personuppgifter

Styrelsen är ansvariga för att skydda personuppgifterna på ett säkert sätt, och det är bara styrelsen som tar del av personuppgifterna.

Denna Information kompletteras av Näsets Badförenings Integritetspoliy avseeende Hemsidan. som nås genom länk längst ner på sidan.

Ang Bokning av Bastu, Dragkärran ochKlubbstugan

Hej,

Bokningssystemet Boka.se som vi använder av oss utvecklas hela tiden.  Alla användare av systemet skall ha ett eget Lösenord. Har du inte redan ett sådant och behöver boka någon av våra resurser så hör av dig till  mig så lägger jag in dig som användare.  Du får då ett mail från boka.se  som berättar om hur du går tillväga.

Mvh

Stefan

stefan.lyxell@mottvik.se