Dataskyddsförordningen- GDPR

Dataskyddsförordningen- GDPR

Information till medlemmar i Näsets badförening i Möttvik:

 • Personuppgiftsansvarig är styrelsen (ordförande och kassör), de kontaktas genom mail.
 • De personuppgifter föreningen hanterar är medlemmens namn, adress, e-post och telefonnummer. I samband med ansökan om medlemskap godkänner medlemmen att föreningen sparar ovanstående personuppgifter.
 • Uppgifterna sparas till dess att medlemskapet avslutas. Efter utträde ur föreningen raderas medlemmens personuppgifter.
  Dock kommer uppgifter om inbetalningar och ekonomiska transaktioner att sparas i sju år i enlighet med bokföringslagen.
 • Anledningen till att föreningen behandlar personuppgifter är för att kunna ha en aktuell medlemsförteckning och kunna ta ut årsavgifter, kalla till möten, mm.
 • Förutom styrelsen är det inte aktuellt att sprida personuppgifterna till en tredje part, varpå det inte är nödvändigt att teckna något biträdesavtal.

Som medlem har man rätt att:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Skydd av personuppgifter

Styrelsen är ansvariga för att skydda personuppgifterna på ett säkert sätt, och det är bara styrelsen som tar del av personuppgifterna.

Denna Information kompletteras av Näsets Badförenings Integritetspoliy avseeende Hemsidan. som nås genom länk längst ner på sidan.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.