Historik

I början av 1930-talet bodde ett antal familjer antingen permanent eller som sommarboende runt Möttvik. Dessa nyttjade viken till bad och båtplats. Det fanns en s.k. kommitté som förhandlade med markägaren om att arrendera aktuell mark. Förhandlingarna gick dock trögt.

Vid denna tidpunkt började Göteborgarna söka sig ut till kusten för att om möjligt köpa mark och bygga sommarstugor. Inför hotet om att marken runt badviken, som till största delen ägdes av lantbrukaren Gottfrid Gustavsson, skulle styckas och säljas och därmed hindra de boende i området att komma ner till stranden växte en idé fram att bilda en ekonomisk förening. Denna skulle försöka köpa marken och hålla viken tillgänglig för de kringboende.

 Föreningen bildas

Den 20 juni 1934 samlades de flesta berörda fastighetsägarna till ett möte i badviken. Till ordförande för detta första möte valdes Oscar Söderbergh som föreslog att personer som bygga och bo på Näset skulle försöka skaffa en egen badplats.

Så börjar Jubileumsskriften som gavs ut till 70 års jubileet.  Du kan ladda ner den här

Blandade gamla bilder hittar du här