Grinden 2021

Varför tar vi betalt. Marken ägs av Näsets badförening sedan 1934.
Föreningen har inga bidrag från kommunen. Alla inträdesavgifter och medlemsavgifter går till underhåll av badbryggor och badstegar, kostnader för vatten och avlopp till toaetterna, skötsel av gräsmattor och lekutrustning, driftsbidrag till kioskarrendatorn, sophämtningsavgifter mm.
På intillliggande badplatser finnansieras ovanstående av skattemedel
Båtbryggan finansieras av båtplatsavgifter.

Bokmärk permalänk.