Kallelse till Årsmöte 12 maj kl 10.00

Hej!

Varmt välkomna till Näsets Badförenings 85:e ordinarie föreningsstämma.

Nedan finner ni agendan. Utöver våra stående punkter kommer det att tas upp ett antal frågor för beslut, bla om tennisbanan och båtplatser. Detaljerad dagordning har sänts via e-mail. Har du inte fått detta kolla din skräpkorg,

Dagordning enligt stadgar

 •      Val av ordförande av mötet
 •      Val av justeringsmän
 •      Justering av röstlängden
 •      Fråga om mötet är lagligt utlyst
 •      Fastställande av dagordning
  •     Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelser samt beslut om            ansvarsfrihet för styrelsen
 •     Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorn
 •    Beslut om disposition av tillgängligt resultat
 •    Val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning
 •   Val av revisor och suppleant
      Övriga ärenden

Stämman avslutas. Städdagen påbörjas

Välkomna söndag den 12 maj kl. 10.00. Ta med redskap för städning av vårt fina Möttvik.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.