Kallelse till Årsmöte 12 maj kl 10.00

Hej!

Varmt välkomna till Näsets Badförenings 85:e ordinarie föreningsstämma.

Nedan finner ni agendan. Utöver våra stående punkter kommer det att tas upp ett antal frågor för beslut, bla om tennisbanan och båtplatser. Detaljerad dagordning har sänts via e-mail. Har du inte fått detta kolla din skräpkorg,

Dagordning enligt stadgar

 •      Val av ordförande av mötet
 •      Val av justeringsmän
 •      Justering av röstlängden
 •      Fråga om mötet är lagligt utlyst
 •      Fastställande av dagordning
  •     Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelser samt beslut om            ansvarsfrihet för styrelsen
 •     Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorn
 •    Beslut om disposition av tillgängligt resultat
 •    Val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning
 •   Val av revisor och suppleant
      Övriga ärenden

Stämman avslutas. Städdagen påbörjas

Välkomna söndag den 12 maj kl. 10.00. Ta med redskap för städning av vårt fina Möttvik.